ZAKON O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 52/2018 – prečišćen tekst, 3/2019 i 34/2019) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom se uspostavlja Trezor i propisuje njegovo osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost. Član 2 (Definicije) U smislu ovog zakona izrazi koji se koriste imaju sljedeća značenja: a) budžet –...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021