ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 5/2001, 12/2002, 23/2003 i 11/2020) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 U postupku pred Osnovnim i Apelacionim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; Osnovni i Apelacioni sud) plaćaju se sudske takse (u daljem tekstu: takse) po odredbama ovog zakona i Taksene tarife...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021