ZAKON O STVARNIM PRAVIMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2008, 3/2009 – ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 – odluka US, 107/2019 i 1/2021 – odluka US)   PRVI DIO I – OSNOVNE ODREDBE Svojina i druga stvarna prava Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava svojine, drugih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021