ZAKON O SREDNjOJ ŠKOLI (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 9/2017) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja, osnivanje, organizacija i finansiranje srednje škole, prava i obaveze učenika, roditelja/staratelja, upravljanje i rukovođenje u srednjoj školi, rad stručnih organa u srednjoj školi, status nastavnika,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021