ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 23/2017 i 30/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se srednje obrazovanje svih učenika doraslih za srednje obrazovanje, obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje koje se ostvaruje u ustanovama srednjeg obrazovanja, nakon završene osnovne škole. (2) Ovaj zakon posebno uređuje: a)...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021