ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2020 – prečišćen tekst i 11/2020) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti srednjeg opšteg obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja, obuke i odgoja u srednjoj školi, osnivanje, organizacija i finansiranje rada srednje škole, prava i obaveze roditelja, autonomija...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021