ZAKON O SPORTU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sistem organizacije sporta i druga pitanja od značaja za sport u Republici Srpskoj. Opšti interes Član 2 (1) Sport je djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku (u daljem tekstu: Republika). (2) Opšti...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021