Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske     Član 1.   Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje i rad slobodnih zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnim zonama i uslovi za njihovo obavljanje, prestanak rada slobodnih zona, kao i druga pitanja od značaja za rad slobodnih zona u Republici Srpskoj.   Član 2....

ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2003)   I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/02 i 13/03), (u daljem tekstu: Zakon BiH), utvrđuju se uslovi za osnivanje i rad slobodne zone ili zone u njenom sastavu...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021