ZAKON O SAVJETU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 38/2002, 30/2003, 42/2003, 81/2006, 76/2007, 81/2007 i 24/2008) PRAVA I DUŽNOSTI SAVJETA MINISTARA Član 1 Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, prava, dužnosti i odgovornosti Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara), njegova organizacija, način rada...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021