ZAKON O RUDARSTVU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 29/2012) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021