ZAKON O RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2013, 56/2013 – ispr. i 84/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela, principi i subjekti koji pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, donošenje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj, organizaciona struktura, zadaci i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021