ZAKON O RADU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 1/2017) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom se uređuju pitanja od značaja za rad i ostvarivanje prava po osnovu rada u Zeničko-dobojskom kantonu, za koja je Zakonom o radu “Službene novine FBiH” br: 26/16, u (daljem tekstu: Federalni zakon), utvrđena...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021