ZAKON O RADU U KANTONU SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/2000) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), uređuje se: – zaključivanje ugovora o radu sa pripravnikom na određeno vrijeme; – način polaganja stručnog ispita nakon završenog pripravničkog staža; – trajanje godišnjeg odmora za zaposlenike koji...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021