ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 26/2004, 7/2005, 48/2005, 50/2008 – dr. zakon, 60/2010, 32/2013 i 93/2017) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 1. Ovim zakonom reguliše se radnopravni status zaposlenika, način i postupak prijema u radni odnos, zaključivanja ugovora o radu između zaposlenika i poslodavca, radno vrijeme, plate...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021