ZAKON O RADU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2016 i 66/2018)   GLAVA I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Zakona Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se radni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Republici Srpskoj, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno. (2) Radni odnos je...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021