ZAKON O RADIO-TELEVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2006, 73/2008, 42/2010, 89/2013 i 44/2016) Predmet Zakona Član 1 (1) Ovim zakonom uređuje se Javni radio-televizijski servis Republike Srpske (u daljem tekstu: RTRS). (2) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a koja se tiču registracije, organizacije, poslovanja i djelatnosti RTRS, primjenjivaće se važeći propisi...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021