ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 22/2016 i 50/2018) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom propisuje se oblast računovodstva i revizije, sticanje zvanja i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji, organizacija i funkcionisanje sistema knjigovodstva i računovodstva, priprema i prezentovanje...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021