ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015 i 78/2020)   GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se oblast računovodstva i revizije koja obuhvata pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja, organizaciju i rad Savjeta za računovodstvo i reviziju...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021