ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 42/2004) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Cilj i predmet zakona 1. Ovim zakonom se: utvrđuju obavezni standardi računovodstva i revizije, uključujući i kodeks profesionalne etike za profesionalne računovođe i revizore koji se obavezno primjenjuju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021