ZAKON O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 22/2018 – prečišćen tekst) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni položaj puteva u Brčko distriktu BiH, izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita puteva, upravljanje, finansiranje, koncesija na putevima, kao i nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i drugih propisa donesenih na...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021