ZAKON O PRUŽANjU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 1/2012, 26/2014 i 40/2017) POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Sadržaj Zakona) Ovim zakonom regulišu se oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći, korisnici besplatne pravne pomoći, postupci u kojima se pruža besplatna pravna pomoć, organi pred kojima se pruža besplatna pravna pomoć, uslovi, kriteriji i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021