ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 9/2000) Član 1 Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama odgoja i obrazovanja (u daljem tekstu: odgojno-obrazovne ustanove) i preduzimanje mjera u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, vrši ministarstvo...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021