ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 24/2017 i 1/2018) DIO PRVI POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom propisuju se prinicipi planskog uređenja, korištenja, zaštite i upravljanja prostorom, osnove prostornog planiranja, vrste, sadržaj, način izrade i postupak donošenja planskih dokumenata, način provođenja planskih dokumenata, uređenje građevinskog...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021