ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) Dio prvi OSNOVNE ODREDBE 1. Osnovna načela Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se osnivanje privrednih društava, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promjene i promjene pravne forme privrednih društava) i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021