ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA(“Sl. novine FBiH”, br. 81/2015) DIO PRVI – (ZAJEDNIČKE ODREDBE) POGLAVLJE I. (OPĆE ODREDBE) Član 1 (Opće odredbe) Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava (u daljnjem tekstu: društvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Član 2 (Društvo) (1) Društvo je pravno lice koje samostalno...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021