ZAKON O PREUZIMANjU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 – odluka US) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se postupak preuzimanja akcionarskih društava, uslovi za davanje ponude za preuzimanje, prava i obaveze učesnika u postupku, kao i nadzor nad sprovođenjem postupka preuzimanja akcionarskih društava. Član 2 (1)...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021