ZAKON O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 24/2007 i 29/2016) PRVI DIO I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Predmet Zakona Ovim zakonom propisuje se nadležnost i postupanje prekršajnih sudova u Brčko distriktu BiH. Član 2 Definicije (1) Posebni izrazi u smislu ovog zakona imaju slijedeće značenje: a) Ovlašteni organ je: 1)...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021