ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2020 – prečišćen tekst) I. OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju uređuje se predškolski odgoj i obrazovanje djece od šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu (u daljem tekstu: djeca predškolske dobi), a posebno: a) principi...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021