ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 8/2002, 10/2002 – ispr, 44/2004, 102/2009 i 47/2014) OPŠTE ODREDBE Član 1 Osnivanje 1. Da bi se osigurala mogućnost da država Bosna i Hercegovina raspolaže efikasnom zakonskom zaštitom i zastupanjem u pogledu zaštite njenih Ustavom utvrđenih nadležnosti, interesa i prava osniva se Pravobranilaštvo Bosne i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021