ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA FBiH Službene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021   I. OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet uređenja) (1) Ovim Zakonom uređuju se uslovi za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava i obaveze posrednika, agenata posredovanja i nalogodavaca u prometu nekretnina, opšti uslovi poslovanja, sklapanje ugovora o posredovanju u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021