ZAKON O POSEBNIM REPUBLIČKIM TAKSAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 8/1994, 29/2000, 18/2001, 22/2001, 60-II/2003, 14/2004, 41/2005, 51/2006, 52/2014 i 123/2020) Član 1 Posebnu republičku taksu plaćaju: 1) pravna lica Republike Srpske (u daljem tekstu: pravno lice); 2) poslovne jedinice koje u Republici Srpskoj obavljaju registrovanu djelatnost pravnog lica koje ima sjedište stvarne uprave i kontrole...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021