ZAKON O POREZU NA NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2015) Član 1 Ovim zakonom uređuju se oporezivanje nepokretnosti u Republici Srpskoj, oslobađanje od oporezivanja i umanjenje poreske osnovice, način plaćanja poreza i obaveza Poreske uprave Republike Srpske, drugih organa Republike Srpske i opština i gradova u oblasti poreza na nepokretnosti. Član 2 Pojmovi koji su...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021