ZAKON O POREZU NA DOHODAK (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2015, 5/2016 – ispr., 66/2018, 105/2019 i 123/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se oporezivanje dohotka fizičkih lica, poreski obveznik, poreska osnovica, poreska stopa, poreska oslobađanja, kao i način i postupak plaćanja poreza na dohodak. Član 2 (1) Predmet oporezivanja je dohodak...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021