ZAKON O POREZU NA DOBIT (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se oporezivanje dobiti pravnih lica u Republici Srpskoj i nerezidenata koji ostvaruju prihod u Republici Srpskoj. Član 2 Pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeće značenje: 1) pravno lice je lice koje je...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021