ZAKON O POREZU NA DOBIT (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 60/2010, 57/2011, 33/2012 i 30/2020) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE (Predmet) Član 1 Ovim zakonom propisuje se pravni okvir za oporezivanje dobiti pravnih lica sa sjedištem u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “Distrikt”), poslovnih jedinica pravnih lica na teritoriji Distrikta čije...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021