ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 i 58/2019 i “Sl. glasnik BiH”, br. 16/2020 – odluka US BiH) I – OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se: planiranje, zaštita, uređenje, korišćenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, kao i druga pitanja od značaja za poljoprivredno zemljište kao...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021