ZAKON O POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2008, 106/2009 i 78/2011) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se osnivanje poljoprivrednih zadruga, djelatnost, sjedište i firma, sticanje i prestanak statusa zadrugara, upravljanje zadrugom, imovina i prestanak zadruge, obavljanje zadružne revizije, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zadruge. Član 2 Poljoprivredna...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021