ZAKON O POLjOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 50/2008) GLAVA I- OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ciljevi ovog zakona su da utvrdi: a) okvir za institucionalne strukture, nadležnosti, odgovornosti, linije izvještavanja, propise, mehanizme koordinacije, procese konsultacija, prava, obaveze i sprovođenje mjera na svim nivoima vlasti u Bosni i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021