ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNjIM POSLOVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2016, 110/2016, 58/2019 i 82/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se nadležnost, djelokrug, osnovi organizacije i rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), policijski i drugi unutrašnji poslovi iz nadležnosti Ministarstva, osnovni principi u primjeni policijskih ovlašćenja,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021