ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 13/2018 i 93/2019 – odluka US) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: obavezno osiguranje) i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021