ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 28/2018) DIO PRVI OPĆE ODREDBE POGLAVLJE I. OSNOVNA NAČELA Član 1 (Predmet i primjena ovog zakona) Ovim zakonom propisuju se pravila postupka na osnovu kojih Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) i Apelacioni sud Brčko distrikta...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021