ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 23/2017, 33/2017, 30/2019 i 34/2020) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se: a) obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton); b) opća pitanja u vezi sa osnivanjem pravnih subjekata za osnovni...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021