ZAKON O OSNOVNOJ ŠKOLI (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 3/2018) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Zakonom o osnovnoj školi (u daljem tekstu: Zakon), uređuje se obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, osnivanje i rad osnovne škole, organizacija i finansiranje osnovne škole, prava i obaveze učenika i njihovih roditelja-staratelja-usvojitelja, upravljanje i rukovođenje...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021