ZAKON O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 – ispr. i 50/2008 – dr. zakon) I – PRIRODA Član 1 (1) Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija uspostavljena u cilju promoviranja dobre uprave i vladavina prava, zaštite i sloboda fizičkih i pravnih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021