ZAKON O OBRAZOVANjU ODRASLIH Zeničko-dobojskog Kantona (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 5/2014 i 13/2018) DIO I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Zakonom o obrazovanju odraslih (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se: a) obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; b) opća pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih; c) uvjeti koje mora...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021