ZAKON O NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINjSKOG PORIJEKLA (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2013 i 94/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se način razvrstavanja, postupanja sa nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, metode njihove prerade, higijenski uslovi, način njihovog transporta, uslovi za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i zbrinjavanje nusproizvoda...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021