ZAKON O NOTARIMA BRČKO DISTRIKTA (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 9/2003 i 17/2006) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Cilj zakona Ovim zakonom uređuju se organizacija, ovlaštenje, način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad notara na teritoriji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt). Član 2 Javna služba Služba notara...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021