ZAKONO NAUČNIM I UMJETNIČKIM OBLASTIMA, POLjIMA I UŽIM OBLASTIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2009 i 27/2010) Član 1 Ovom uredbom uređuju se korišćenje akademskih titula, sticanje stručnih, akademskih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i utvrđuje Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja. Član 2 (1) Lice koje završi dodiplomski studij prvog ciklusa...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021