ZAKON O NASLJEĐIVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2009, 55/2009 – ispr., 91/2016, 28/2019 – odluka US i 82/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se pitanje nasljeđivanja u Republici Srpskoj, krug zakonskih nasljednika, nasljeđivanje po osnovu testamenta, pitanje nasljedno-pravnih ugovora, trenutak prelaska zaostavštine na nasljednike i druga pitanja koja se tiču prava...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021