ZAKON O NASLjEĐIVANjU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 36/2017) DIO PRVI NASLJEDNO PRAVO POGLAVLJE I OPĆE ODREDBE Član 1 (Ostvarivanje nasljednog prava) (1) Nasljedno pravo u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko distrikt) ostvaruje se po odredbama ovog zakona. (2) Ovim zakonom uređuju se pravila po...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021